Realizacje

Pogoń-Stadion

Pogoń-Stadion

Bau des Kinder- und Jugendtrainingszentrums und Erweiterung des städtischen Florian-Krygier-Stadions in Szczecin,…

Więcej
Posejdon

Posejdon

Retail, service, office and hotel complex with the total area of nearly…

Więcej
Posejdon

Posejdon

Einzelhandels-, Dienstleistungs-, Büro- und Hotelkomplex Posejdon. Die Gesamtfläche der Anlage beträgt fast…

Więcej
Posejdon

Posejdon

Kompleks handlowo-usługowo-biurowo-hotelowy. Łączna powierzchnia obiektu to prawie 50 tys. m2. Budynek ma…

Więcej
Bridgestone

Bridgestone

Im Rahmen der Erweiterung des Werks haben wir die Elektroinstallation, die Beschallungsanlage…

Więcej
Bridgestone

Bridgestone

W ramach trwającej rozbudowy zakładu wykonaliśmy instalację elektryczną i rozgłoszeniową oraz system…

Więcej
Remondis

Remondis

End-to-end realisation of electrical and telecommunication installations.

Więcej
Kluczewo

Kluczewo

Integrated electrical and telecommunication installations in a sugar silo of 60,000 ton…

Więcej
Kluczewo

Kluczewo

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w silosie na cukier o pojemności…

Więcej
Galeria Kaskada

Galeria Kaskada

Durchführung von Elektroarbeiten im Rahmen der Beseitigung von Kabelüberschneidungen zwischen NS- und…

Więcej
Corso

Corso

Full-service realisation of electrical and telecommunication works

Więcej
Corso

Corso

KompleksKomplexe Ausführung von elektrischen und teletechnischen Arbeiten

Więcej
Corso

Corso

Kompleksowe wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych

Więcej
Galaxy

Galaxy

Comprehensive execution of telecommunication installations as well as detailed designs and as-built…

Więcej
Galaxy

Galaxy

Kompleksowe wykonanie instalacji teletechnicznych oraz projektów wykonawczych i powykonawczych w ramach rozbudowy…

Więcej
Galaxy

Galaxy

Umfassende Ausführung von teletechnischen Installationen sowie Detail- und Bestandsplanungen im Rahmen der…

Więcej