Galeria Kaskada

Wykonanie robót elektrycznych w ramach usunięcia kolizji kabli NN i SN oraz telekomunikacyjnych w ramach budowy CH Kaskada w Szczecinie.