elektrobud www 4 ikony

Jesteśmy współzałożycielem Fundacji Kreator Wiedzy

Jesteśmy współzałożycielem Fundacji Kreator Wiedzy, której zadaniem jest kształcenie pracowników sektora budowlanego w zakresie procesu inwestycyjnego oraz racjonalnego zarządzania materiałami i sprzętem.

szczecin lab

Jesteśmy fundatorem projektu Fundacja Szczecin_LAB

Jesteśmy fundatorem projektu Fundacja Szczecin_LAB, której głównym celem jest uruchomienie i prowadzenie Technologicznego LABO w Szczecinie. Będzie to przestrzeń zlokalizowana w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, w której będzie można korzystać z nowoczesnych narzędzi, urządzeń i technologii aby przy wsparciu Fundatorów realizować ciekawe projekty

Wyróżnienia

Gazele Biznesu

Gazele Biznesu

Diamenty Forbesa

Diamenty Forbesa

firma dobrze widziana 2

Firma Dobrze Widziana – wyróżnienie przyznane przez Business Centre Club

Wspieramy długoterminowo

Towarzystwo Przyjaciol Muzeum Narodowego w Szczecinie

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie

Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddzial w Szczecinie 1

Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Szczecinie

KS PIAST Szczecin

KS PIAST Szczecin – klub kolarski

KS AZS AJP Gorzow Wlkp

KS AZS AJP Gorzów Wlkp. – klub koszykówki kobiecej

liceum nr5

LO nr 5 wsparcie biegu charytatywnego, Piątka dla Szczecina

ROTARY Club Szczecin

Coroczne wsparcie „Akcji Mikołajki” organizowanej przez ROTARY Club Szczecin

Polnocna Izba Gospodarcza

Coroczne wsparcie Północnej Izby Gospodarczej w organizacji Wigilii Izbowej połączonej ze wsparciem dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nienieńsku dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

SPSK PUM

Wsparcie Szpitala SPSK PUM NR2 oraz SPWSZ W SZCZECINIE w walce z COVID-19

Biznesowa Duma Pomorza

Biznesowa Duma Pomorza

Jesteśmy członkiem

Business Center Club

Business Center Club

Towarzystwo Przyjaciol Muzeum Narodowego w Szczecinie

Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie

Polnocna Izba Gospodarcza

Północnej Izby Gospodarczej

Unternehmerverband Vorpommern

Unternehmerverband Vorpommern

Business Club Szczecin

Business Club Szczecin

Współpracujemy ze szkołami

Technikum Technologii Cyfrowych w Technoparku

Technikum Technologii Cyfrowych w Technoparku

W ramach prowadzonej działalności wystąpiliśmy i uzyskaliśmy w lipcu 2016 roku koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. W przedsiębiorstwie powołano pion Ochrony Informacji Niejawnych i zbudowano kancelarię tajną. Pionem kieruje pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kadra i pracownicy realizujący zadania legitymują się poświadczeniami bezpieczeństwa o odpowiednich klauzulach tajności.

W 2018 roku w ramach procedury uzyskania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego stopnia utworzono Autonomiczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych do maksymalnej klauzuli „TAJNE”. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Wydawane jest przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub SKW po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zwanego postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego.
Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego przeprowadzane jest w celu ustalenia, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach, m.in. finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym. W ramach tego postępowania przeprowadzane są również postępowania sprawdzające wobec osób, które mają uzyskać dostęp do informacji niejawnych.

Uzyskane przez nas Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego stopnia oznacza, że przedsiębiorstwo posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych krajowych do maksymalnej klauzuli „TAJNE”. Ponadto firma uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: „NATO SECRET”, „NATO CONFIDENTIAL”; Unii Europejskiej: „SECRET UE”, „CONFIDENTIAL UE”.

W kwietniu 2024 roku w Elektro-BUD Sp. z o.o. zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010 nr 182, poz. 1228 z późn. zm. ) został akredytowany przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej i uruchomiony odrębny od posiadanego już systemu teleinformatycznego ASK do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „TAJNE” włącznie, nowy system teleinformatyczny „Bezpieczne Systemy Komputerowe (BSK)” do przetwarzania informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli „ZASTRZEŻONE” . W czerwcu 2024 roku system BSK uzyskał udzieloną przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego „Bezpieczne Systemy Komputerowe (BSK)” w zakresie przetwarzania informacji niejawnych międzynarodowych (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) oznaczonych klauzulą „NATO RESTRICTED” . Akredytowany system teleinformatyczny BSK umożliwia wydruk dokumentów niejawnych, w tym dokumentów wielkoformatowych (A0) do klauzuli „NATO RESTRICTED” i „ZASTRZEŻONE”.