Technopark Pomerania

Kompleksowe wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych oraz stałe przeglądy i serwis.