Chemical Alliance Poland

Wykonanie przeciwwybuchowych sieci i instalacji elektrycz­nych i telSetting up explosion-proof electrical and telecommunication networks and installations in the production plant at Chemical Alliance Poland – Goleniów Łozienica.