Serwis

Regularne przeglądy serwisowe zapewniają sprawne i wydajne działanie każdej instalacji, a ich konserwacja i właściwe użytkowanie pozwala utrzymać prawidłowy stan techniczny uniknąć awarii oraz zapewnić bezpieczeństwo.

Sprawnie działająca instalacja elektryczna, poddawana regularnym przeglądom to nie tylko zapobieganie zagrożeniom i awarii, ale także spełnianie wymogów określonych przepisami Prawa Budowlanego.  Zakres okresowych regulacji, przeglądów, napraw i innych działań serwisowych oraz częstotliwość ich wykonywania jest uzależniona od takich czynników jak prawidłowy montaż i eksploatacja urządzeń, rodzaj i jakość zastosowanych materiałów i ich dobór do ogólnie panujących warunków w miejscu instalacji.

Świadczymy usługi serwisowe i konserwacyjne w pełnym zakresie naszej działalności.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy.

serwis